Konsole sterownicze

Obudowy konsoli sterowniczych to grupa produktów towarzysząca urządzeniom produkcyjnym lub centralom sterowniczym. Uzbrojone w panele dotykowe stają się centrami kontroli procesów. W zależności od potrzeb projektowane są jako stacjonarne, z możliwością przemieszczania względem maszyny lub na ramionach wsporczych. Najnowszym projektem wykonanym w Borucki Studio Design jest system modułowych konsol sterowniczych na statki i okręty MBC ( Modular Bridge Consoles)