Logo

TWORZENIE ZNAKÓW SŁOWNO-GRAFICZNYCH FIRM, PRODUKTÓW I WYDARZEŃ.

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w Borucki Studio Design powstało kilkadziesiąt znaków towarowych i opracowań dotyczących kompleksowej identyfikacji wizualnej produktów, firm i wydarzeń. W części stworzono je na podstawie zbudowanej wcześniej strategi marketingowej, w części wg otrzymanych od klienta założeń.
Szukanie dobrej nazwy jest dużym wyzwaniem – zawsze powstaje ona zgodnie z dobrymi praktykami namingu według których, poza istotną rolą, jaką odgrywa solidna analiza językowa wykonana przez językoznawcę, jest również wstępne sprawdzenie, czy pozbawiona jest ona wad prawnych.
Tak w przypadku znaków słownych lub sloganów reklamowych, jaki i znaków graficznych, lub przestrzennych pomagamy w procedurze rejestracji w ustalonych klasach, w Urzędzie Patentowym RP.
Graficzne znaki towarowe oraz instrukcje ich stosowania pomagają klientom jednoznacznie oznakować swoje produkty i ochronić całe przedsięwzięcie gospodarcze przed ewentualną nieuczciwą konkurencją – chętnie w tym pomagamy, służąc swoim doświadczeniem.

Wybrane przykłady stworzonych znaków słownych:
RËNK – Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze w Gdańsku
PRAVODKA – produkt alkoholowy (Polmos Zielona Góra)
PROSANTIS – grupa dietetycznych produktów spożywczych
KWADRANS – sieć bistro
SPALMAL – grupa produktów technik odpylających
ELAMBER– handlowa firma elektrotechniczna
AUTOFON – dźwiękowe urządzenie do pojazdów samochodowych
CHODAKI – Chodzieski Dom Aktywności Kulturalnych (inicjatywa społeczna / Klubu Astry)

Znalezienie formuły graficznej marki jest ekscytującym etapem jej powstawania, ponieważ znak powinien odzwierciedlać jej najistotniejsze cechy, w tym również temperament. Niekiedy już w samym znaku podstawowym udaje się zawrzeć anegdotę, innym razem potrzebny jest znak uzupełniający towarzyszący logotypowi w wybranych kontekstach. Wszystko razem musi tworzyć zawsze spójny przekaz dla odbiorcy tak, aby w przeciągu chwili mógł on sobie wyrobić zdanie o marce.