Produkty techniczne

ERGONOMICZNE ŚRODOWISKO PRACY + DOBRY DESIGN.

Większość prezentowanych realizacji dotyczy nieskomplikowanych pod względem technicznym urządzeń, w których zastosowano proste rozwiązania inżynierskie i materiałowe.
Na etapie proc projektowych zadbano o to, aby spełniały nie tylko normatywne wymogi stawiane przed nowoczesnym stanowiskiem pracy, ale by wprowadzały również ład estetyczny, pomimo nadrzędnego założenia, że mają to być produkty niskobudżetowe.
Cały oferowany asortyment zgromadzony i prezentowany jest w dwóch grupach towarowych: BULKON – kontenery i techniki magazynowe oraz SPALMAL – pyłowa ochrona przestrzeni roboczych.